Лечение на рак в чужбина - информационен център Медикалхелп
 
office@dimedicalhelp.com; 0049/1726730471  Живка Янкова /Хайделберг/  
Добрите решения изискват добра информация!!

Само когато сте достатъчно информиран, можете да вземете активно участие в собственото си лечение.

Ние ще Ви помогнем да се ориентирате за най-подходящата болница за вашата планова операция или лечение.
Ще Ви осигурим второ медицинско мнение и информация за различни форми на подпомагане.
 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Хайделберг, Германия
Живка Янкова
0049/1726730471

КОНТАКТИ


office@dimedicalhelp.com

Хайделберг, Германия
0049/1726730471
Живка Янкова

Институт по патология-Хайделберг


Патологичната диагноза е изключително важна част от процеса на лечение, и участва активно в оценката на дадено заболяване.Многобройните налични резултати от тестове, значително съдействат за изясняване на заболяването, и за по-нататъшното лечение на пациента. Най-важната част на клиникопатологична активност днес, е оценката на клетъчен и тъканен материал ( цитология и хистология ) получен по време на операция Процесът изисква и изключителна отговорност от страна на хирурга,извършил операцията..Материалът,предаден за проба, трябва да е достатъчен, и възможно най-малко увреден! Патологичната диагноза достига пълния си смисъл, само ако е направена в цялостния клиничен контекст. Изисква се следната информация :

1*-колкото може повече данни от анамнезата (продължителност , дискомфорт , съпътстващи заболявания напр.имунна недостатъчност и т.н )2*- други важни констатации ( жизненоважни лабораторните стойности , радиологични находки , и т.н. )3* - подробности за мястото на вземане на проба и ориентацията на образеца -4* диференциална диагноза и диференциални терапевтични проблеми Липсата на тази информация може да доведе до фатални закъснения , ненужни изследвания и в най-лошия случай до погрешни тълкувания . Институтът по патология в Хайделберг,работи с почти всички клинични дисциплини. Дори и в патологичната диагноза , има важни въпроси, които могат да бъдат решени само чрез електронна микроскопия . Това важи особено за специални проблеми в биопсичната диагностика на бъбреците, черният дроб и мускулите . Институтът разполага с модерна и обзаведена за всички диагностични въпроси електронна микроскопска лаборатория , оборудвана с трансмисионен електронен микроскоп ZEISS ЕМ 902 . Молекулярната патология, е една от ключовите изследователски области на института по патология в Хайделберг.Много нови методи за най-ранна диагностика са вече установени и приложими. Патологията не е сертификат за абсолютна истина . Определено има причини, поради които, клинично значима картина на заболяването не е представена в патологичните находки.Точно затова,тази отговорна част от процеса на лечение е делегирана на специално обучени специалисти , подкрепени от високо квалифициран за тези задачи технически персонал. Оптималната оценката на биологичният материал , изисква употребата както на арсенал от традиционно-доказани техники , така и сложни специални техники като имунохистохимия , електронна микроскопия и молекулярна патология .


Виж всички
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
злокачествени тумори
доброкачествени тумори
саркоми
рак на простата
рак на тестиса
рак на тестисите
рак на гърдата
реконструктивна и естетична хирургия на гърдата
рак на матката
рак на маточната шийка
рак на пикочния мехур
рак на щитовидна жлеза
рак на езика
рак на гласните струни
рак на ларинкса
рак на фаринкса
рак на гърлото
карцином на ларинкса
уши,нос,гърло-тумори
рак на белите дробове
рак на ендометриума
рак на яйчниците
рак на дебелото черво.
рак на тънкото черво
рак на хранопровода
рак на черния дроб
рак на ануса
рак на панкреаса
онкологични заболявания
левкемия
лимфом
смяна на тазобедрена става
смяна на колянна става
ортопедични операции
смяна на стави
сърдечно-съдови заболявания
ендокринни заболявания
автоимунни заболявания
дегенеративни заболявания
хронични заболявания

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ
Хистопатология,имунохистохимия, Хайделберг(Германия)0049/1726730471

Патологичен институт Хайделберг

Уникалнa неврохирургия-Хайделберг.Целият спектър от заболявания на периферната и централната нервна система.

Институт по патология-Хайделберг

Лечение на глиобластом с парвовирус-Хайделберг

50 години Институт по генетика на човека в Хайделберг!

 
2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Институт по патология-Хайделберг